Whitney Houston Lyrics quiz
Name the Whitney Houston songs that contain these lyrics
 
You:
Your computer opponents:

You

vs.

Paul

Australia

Louis

Belgium

Sofia

Italy